IMG_0310.JPG

ARCHIV ČLÁNKŮ


ZPĚT
IMG_0686.JPG
4. října 1981 jsem zveřejnil svůj objev Železného pravidla rakoviny a Dirk-Hamerova syndromu a také Zákon dvojfázovosti. To byl počátek Germánské medicíny a také počátek činnosti těchto lupičů. Od té doby probíhá víc než 30 roků trvající loupežné tažení s cílem ukrást celý tento objev včetně autorských práv k němu pro jistou náboženskou obec. Univerzita v Tybinkách (Tübingen) už nepopírá, že moje habilitační práce byla už v říjnu a listopadu roku 1981 pěti profesory této jisté náboženské obce za zavřenými dveřmi ověřena na 100 případech pacientů, byla tedy ověřena na nejvhodnějších případech pacientů, které byly k dispozici.

Geerd Hamer, vynálezce Germánské nové medicíny, která dokáže léčit tisícovky nemocných rakovinou, naznačuje, kdo stojí za jeho perzekucí, kriminalizací a tím, proč tuto zcela fenomenální metodu oficiálně zatím nelze používat.

Dr. Ryke Geerd Hamer Zdravice k novému roku 2012

Milí přátelé Germánské medicíny, rád bych vám na konci starého roku 2011 a na počátku nového roku 2012 popřál dobrý nový rok. Černé bouřkové mraky na obloze sice nevěstí nic dobrého, ale konec toho všeho snad bude dobrý. Mě v nadcházejících letech čeká řada soudních procesů proti těm, co uloupili Germánskou medicínu, respektive co uloupili moje autorská práva vůči ní. Rád bych vám při této příležitosti na příkladu těch lupičů, kteří jsou ze stále stejné náboženské obce, ukázal červenou nit, která je spojuje:

4. října 1981 jsem zveřejnil svůj objev Železného pravidla rakoviny a Dirk-Hamerova syndromu a také Zákon dvojfázovosti. To byl počátek Germánské medicíny a také počátek činnosti těchto lupičů. Od té doby probíhá víc než 30 roků trvající loupežné tažení s cílem ukrást celý tento objev včetně autorských práv k němu pro jistou náboženskou obec. Univerzita v Tybinkách (Tübingen) už nepopírá, že moje habilitační práce byla už v říjnu a listopadu roku 1981 pěti profesory této jisté náboženské obce za zavřenými dveřmi ověřena na 100 případech pacientů, byla tedy ověřena na nejvhodnějších případech pacientů, které

byly k dispozici. Bylo zjištěno, že objev dr. Hamera je skutečností, že našel „kámen mudrců" lékařství.

Byl by to býval mohl být jeden z nejkrásnějších okamžiků v dějinách lidstva: už nikdo by se byl býval nemusel obávat rakoviny, protože už v původní habilitační práci se psalo, že podíl pacientů vyléčených ve 2. fázi (ve fázi řešení, rozpuštění) je velmi vysoký. Od té chvíle se do toho vložil nejvyšší rabín světa, lubavičský rabbi Schneerson, a nařídil, aby všichni židé tohoto světa v případě rakoviny s okamžitou platností začali používat Germánskou medicínu (jak se dnes nazývá). V roce 1984 k tomu dokonce napsal komentář k Talmudu. Nežidům (gojímům) však byla Germánská medicína zakázána.

Co pak následovalo, lze nazvat jen jako nejhorší masovou vraždu, provedenou těmito lupiči. V dějinách lidstva se nikdy neodehrál tak rozsáhlý zločin pohrdající lidmi (dosud celosvětově 3 miliardy obětí, jen v Německu 30 milionů). V Talmudu se například píše:

prolít krev je zakázáno gojímovi vůči izraelitovi a dovoleno izraelitovi vůči gojímovi (Sanhedrin 57a). Izraelitovi je dovoleno utlačovat gojíma (Sanhedrin 57b). Toho nejlepšího z gojímů zabiješ (Aboda cara 26b, Jad chasaka 49b, Kiddušin 40b, a 82a, Mechita 11a, Sofrim XV. 10). Národy budou spáleny na prach. Stejně jako prach je ničím, nýbrž je pálen, tak ani světské (nežidovské) národy nejsou ničím, nýbrž budou spáleny (Sotah 35b).

Možná si myslíte, že to tam je sice napsáno, ale že oni to tak přece nedělají. Omyl: Talmud (nikoli Starý zákon) já základním kamenem židovského náboženství a také nejdůležitějším učivem seminářů pro rabíny. Každý žid čerpá svoji morálku a svůj náhled na svět z Talmudu. Talmud je pro každého žida po celý život vodítkem a směrnicí pro jeho jednání. Protože podle Talmudu přijde Mesiáš teprve, až budou všichni nežidé zlikvidováni. Z hlediska logistiky byla tato masová vražda mistrovským kouskem, to je třeba uznat. Je třeba si představit obrovskou dokonalost spočívající v tom, že všichni židé tohoto světa používají Germánskou medicínu a díky tomu z 99 procent přežívají - a všichni gojímové jsou zabíjeni chemoterapií a morfiem, a to už 30 let. A jaké dokonalosti je třeba k tomu, aby od té doby byli všichni onkologové židé, kteří ovšem přesně vědí, jak mají ošetřovat své spoluvěrce, aby 99 procent z nich přežilo, kteří ale zároveň vědomě nechávají gojímy umírat na chemoterapii a morfium. Manželka jednoho vysoce postaveného příslušníka jisté tajné lóže, kterou pozvali na koncert ve prospěch dětí nemocných leukémií, to řekla velmi výstižně: „V Izraeli děti na leukémii neumírají a tady děláme dobročinné koncerty proto, abychom děti nemocné leukémií zabíjeli pomocí chemoterapie."

Dr. Hamer je samozřejmě ten, kdo při tomto masovém vraždění krajně překáží. Proto také už na mě spáchali 10 až 15 atentátů, snad jich už bylo dokonce mnohem víc. A v mnoha desítkách případů jsem měl být nuceně psychiatrizován, abych zbytek života chřadnul na nějaké psychiatrické klinice, nehledě na moje dvojí uvěznění (za nic) a na 30 let trvající a nekonečnou kampaň, která ničí moji pověst a štve proti mně. Však víte, to první uvěznění, v roce 1997 v Kolíně nad Rýnem, protože jsem se svými kolegy (za přítomnosti jejich pacientů) třikrát mluvil o Germánské medicíně. Rozsudek: za trojí poradenství, což bylo trojí lékařské ošetření, jeden a půl roku vězení, protože mi 10 let předtím vzali lékařské oprávnění kvůli tomu, že „jsem se nezřekl germánské medicíny a nevrátil se k medicíně školské". Druhá konstrukce zločinu byla ještě grotesknější: rozsudek vynesl vrchní rabín Francie Bessy, nadřízený 10 škol Talmudu v Aix-les-Bains. Kdesi ve Francii 12 let před rozsudkem si prý 4 pacienti před svou smrtí následkem chemoterapie četli mé knihy. Rozsudek: navádění ke Germánské medicíně (prostřednictvím knih), 3 roky vězení v tom nejhorším, výlučně židy

vedeném vězení Evropy s 15.000 vězni (má půdorys Davidovy hvězdy), jeho ředitel se jmenoval Katz (což je Kchan cadok). Tento fingovaný zločin byl frontálním útokem židů na Novou medicínu, na Germánskou medicínu. Útok na mě zahájil rabín Lenz, když jsem seděl ve vězení, tím, že mi svou knihou ukradl všechna autorská práva. Jeho spoluvěrci Ben Aaron, David, Marko, Peter, Trupiano, Harald, Stefan, Horst, Chris, Abel atd. jej zatím následovali bez nejmenších zábran. V tom koncentračním táboře ve Fleury Merogis se děly všechny myslitelné unikáty. Byl jsem zjevně jako první osoba vydaná do zahraničí na základě nařízení Evropské unie přemístěn ze Španělska do Francie proto, abych ve Francii podepsal:

- že všechna autorská práva vůči Germánské nové medicíně předávám do vlastnictví rabínům (Sabbah byl přítelem Bessyho), - že už nikdy s nikým nesmím o Germánské medicíně mluvit, - že už nesmím psát žádné knihy, - že už nesmím mít žádné nakladatelství, - že musím bydlet ve Francii a jednou týdně se hlásit na policii, že Francii nesmím opustit, - že musím zaplatit trestný poplatek ve výši 140.000 euro, který propadne státu, pokud některou z těchto povinností nesplním, protože Germánská medicína je chybná. Přestože vrchní rabín Francie nejlépe věděl, že Germánská medicína je správná. Soudu jsem tehdy napsal: můžete mě tady zabít, to vím, ale nikdy to nepodepíšu. Nikdy bych ze sebe nenechal udělat zrádce svých (nežidovských) pacientů.

Potom jsem měl být ve vězení třikrát nuceně psychiatrizován, čemuž jsem se jen horko těžko vyhnul. Cílem vždy bylo mít Germánskou medicínu pro všechny židy světa - ale bez Hamera! Rabín Sabbah jásal příliš brzy, když jsem seděl ve vězení a on napsal, že on, rabbi Sabbah (právě on, náš nepřítel), nyní přejímá štafetu Germánské medicíny od dr. Hamera. Krátce nato, co jsem to údajně podepsal (28.1.2005) uveřejnil člen izraelské vlády a profesor dětského lékařství na univerzitě Ber-Ševa v Izraeli svůj článek Rationality and irrationality in Ryke Geerd Hamer´s system for holistic treatment of metastatic cancer. The Scientific World Journal, sešit 5, str. 93 až 102, 20050128): „Z hlediska teorie konstatujeme, že Hamerův první zákon (Železné pravidlo rakoviny) je fundovaný." A na jiném místě této jeho práce stojí: „Obě první základní poučky Hamerovy práce, totiž (psychosomatické) „Železné pravidlo rakoviny" (Hamerův 1. zákon) a princip zvratu patogeneze do salutogeneze (Hamerův 2. zákon) jsou v dnešní celostní medicíně uznávány." Merrick a jeho kolegové lžou, když píšou: „Až po desetiletích teoretických prací a teprve když se nám nedávno podařilo dosáhnout podobných procesů léčby u našich pacientů na naší vlastní výzkumné klinice, byli jsme schopni sporný Hamerův první zákon přijmout a pochopit."

Už v roce 1986 nám pařížský vrchní rabín Denoun prozradil, že jeho tehdejší nadřízený, chasidský vrchní rabín světa v New Yorku, Menachem Schneerson, v roce 1984 komentářem v Talmudu všem židům písemně stanovil závaznou povinnost nechat se léčit podle Germánské nové medicíny. Mezitím ale víme, že už od října, respektive od listopadu 1981 všichni židovští lékaři světa léčí podle Germánské medicíny. Víme tedy nejen, že Germánskou medicínu všichni rabíni a všichni židovští lékaři znali od roku 1981 a že všichni židé na celém světě byli léčeni v souladu s ní, ale také, že nejméně od roku 1984 (komentář v Talmudu) ji Izraelci horlivě zkoumali. Na to ale nepotřebovali 20 let, nýbrž samozřejmě jen 3 dny, ale jakmile bych byl býval podepsal, byla by bývala Germánská medicína přejmenována na „izraelskou Biologie totale" (Sabbah). Protože se tohle vše nezdařilo, kradou prostě nyní tihle Davidové, Markové, Peterové, Trupianové, Haraldové, Stefanové, B´Aronové, Horstové, Chrisové, Abelové atd. Germánskou medicínu nestydatě pro svoje rabíny. Vědí, že jsem za 30 roků nevyhrál žádný z těch nesčetných soudních procesů proti

mým soupeřům, kteří jsou spjati s právními zástupci lóží a se soudci, kteří jsou zároveň velmistry tajných lóží. Pomocí vykastrované Germánské nové medicíny těchhle číšníků, masérů, počítačových machříků mají být pacienti i nadále popravováni pomocí chemoterapie a morfia tak dlouho, až žádní gojímové nebudou.

Milí přátelé, jsme sice zvyklí vídat a slýchat k novému roku jen povzbudivé věci, ale spolu s touto pseudopovzbudivosti i nadále v Německu denně umírají 3000 pacientů a moji krajané a pacienti dál dřímají v letargickém spánku. Probuďte se už prosím konečně. Už zítra mohou být obětí vaše děti a pozítří vaši rodiče a sourozenci. Probuďte se konečně a podívejte se, co se děje. Skoro nikdo by už nemusel umřít na rakovinu, kdybychom měli aspoň jednu malou nemocnici. V tomto smyslu vám přeji, abyste se v novém roce probudili!

-Váš Ryke Geerd Hamer
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one