IMG_0310.JPG

ARCHIV ČLÁNKŮ


ZPĚT
IMG_0686.JPG
Moje opravdová kolegyně, Dr. Judith Hofhanzlová, mi laskavě dovolila, zveřejnit tento případ na mém webu. Podobných případů jsem viděl ve sé ordinaci desítky - i když si nepamatuji na žádný smrtelný.  Zde se patrně setkaly minmálně dva patologické faktory. Patrně vrozená srdeční slabost. Le.
 
Shrnutí případu malé Zorky
 Těžká hypotonie, která začala po očkování a následné úmrtí
 
Zorka byla do prvního očkování zdravé a velmi dobře se vyvíjející miminko, jak dokládá fotodokumentace a nevykazovala žádné známky následně popsaného onemocnění.
První očkování bylo provedeno ve dvou měsících na konci srpna 2013. Bezprostředně poté začala mít problém se sáním, dítě se však během pár dní vylepšilo natolik, že nemělo problém s přijímáním potravy. Pediatr řešil tento problém doporučením umělého kojeneckého mléka.
Během následujícího měsíce však došlo pravděpodobně k velmi plíživému zhoršování, protože až po měsíci, krátce před druhou vakcinací na konci září 2013, si rodina všimla, že dítě špatně pohybuje nožičkami. Přestože matka na tento neurologický symptom lékařku upozornila, tato přesto dítě naočkovala a neřídila se tak upozorněním výrobce na příbalovém letáku vakcíny, že v případě neurologických symptomů, nesmí být vakcína opakována.
Dle svědectví matky dítě v okamžiku vpichu zareagovalo přinejmenším zvláštně, sestra dokonce při pohledu na dítě zarazila a řekla pozor. Lékařka sdělila, že se jedná o neobvyklou reakci, že děti při vpichu vakcíny většinou pláčou, kdežto Zorinka byla uplně paralizována, přestala plakat a hýbat se. Do druhého dne zůstalo do té doby čiperné dítě apatické, bez jakéhokoliv pohybu, zároveň s objevením se a přetrváváním indurací v místě předchozích i současných vpichů v oblasti stehen. Je alarmující, že lékařka navzdory realitě, a následně i neurolog, napsali do zprávy, že dítě sneslo vakcínu dobře.
Dítě jednoznačně vykazovalo konstituční slabost, která byla posléze potvrzena genetickým vyšetřením, kde byla stanovena diagnóza spinální muskulární atrofie (SMA). Průběh celého případu však nenaplňuje znaky postupné progrese SMA, tak jak to popisuje odborná literatura. Jednoznačně i nezúčastněný pozorovatel nemůže přehlédnout, že první příznaky i následující těžkou hypotonii způsobila vakcína.
Dítě se naopak po propadu způsobeném vakcinacemi až neuvěřitelně rychle den ode dne zase zlepšovalo. Začalo zase sát a pohybovat rukama a čiperně reagovat.
Zůstává pro mě záhadou, proč selhávalo dítěti srdce. Poprvé v polovině listopadu a následně bylo příčinou úmrtí 1.1.2014. Klinický průběh SMA a pitevní zpráva na to nedávají odpověď.
 
Celý případ nutí  hlubokému zamyšlení:
  • Jak dlouho by Zorka žila v kruhu své rodiny, kdyby neprodělala vakcinaci nebo jak by se dále vyvíjel její stav, kdyby pediatr postupoval dle pravidel doporučených výrobcem a též zdravým selským rozumem, zohlednil vyvíjející se neurologické postižení a nepodal druhé dvě vakcíny? Je známo, že některá genetické predipozice k onemocnění potřebují spouštěcí impuls, něčím oslabený organismus, aby se nemoc projevila. Proto by bylo dobré věnovat více pozornosti novým objevům v oblasti epigenetiky. Je třeba začít brát v potaz studie upozorňující, co vakcína způsobuje v organismu dítěte s teprve se budujícím imunitním systémem,  zvláště když u některých dětí při oslabení dochází k  nenapravitelným následkům.
  • Je nepopiratelné a každý vnímavý lékař ví, že lidé onemocní při oslabení jakéhokoliv druhu, vakcinace v tomto případě byla jednoznačně začátkem onemocnění a nejen v tomto případě, jak mi potvrdili mnozí neurologové. 
  • Ošetřující pediatr dva měsíce po druhé vakcinaci dítě neviděl a neměl potřebu vidět a celou situaci před matkou uzavřel, že by dítě stejně jednou umřelo.
  • Klasifikace SMA je stanovena dle časového vypuknutí příznaků v tom kterém věku nemocného. Neví se co způsobuje rozvoj nemoci právě v tom určitém čase u jednoho člověka v kojeneckém věku a u jiného po 20. roku života. Genetická výbava je u všech zatížených stejná. Neměli bychom se více zabývat též příčinami vzniku a rozšířit si obzor v jejich hledání?
  • Tento případ a můj pohled na něj jsem oznámila předsedovi lékařské komory, mimo jiné jako reakci na jeho vyjádření, že „komplikace po očkování jsou zřídkavé“ a v podstatě jde jen o zvýšení teploty, obvodnímu pediatrovi, neurologovi, který dítě vyšetřil, krátce po druhé vakcinaci, hlavní hygieničce na krajské hygieně a celý případ jsem hlásila, jak je mou povinností na SÚKL. Odpověď jsem dostala pouze od pracovnice SÚKLu, která jediným slovem nereagovala na případ Zorky, ale dlouhým odstavcem mě poučila o důležitosti očkování a odmítla mé pozorování onemocnění velkého množství dětí po očkování, které další opakovanou vakcinací přechazejí do chronicity – tyto případy, pokud byly opravdu prokazatelné, jsem vždy hlásila tomuto úřadu.
  • Touto a další, mnou vyvolanou korespondencí mi došlo, že nejde o nezávislý kontrolní úřad pro kontrolu léčiv. Logicky předpokládám, že nezávislé instituci, kterou by tento úřad měl být, nepřísluší mě poučovat a kárat za hlášené komplikace, ale získat co nejvíce informací o mých případech a z těch vyvodit závěr. Od dalších čtyřech výše uvedených jsem nedostala odpověď.
  • Vzhledem k výše uvedené zkušenosti, sice budu stále posílat pozorované komplikace na SÚKL, ale budu je též zveřejňovat jinde, aby byly přístupné veřejnosti. Na mých stránkách a stránkách ROZALIA.
MUDr. Judita Hofhanzlová V Jihlavě 4.3.2014
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one