IMG_0310.JPG

ARCHIV ČLÁNKŮ


ZPĚT
IMG_0686.JPG
některá fakta o koloidním zlatě

koloidy zlata jsou nejmenší částice ze kterých může být zlato složeno aniž by ztratilo své charakteristické vlastnosti. Dalším stupněm by byl již pouhý atom. U koloidního zlata se jedná o extrémně malé energeticky nabité částečky.

Díky své mikroskopické velikosti je celková plocha zlatých částic enormně zvětšena a v přímé závislosti se zvětšuje i její účinek. Díky své velikosti je umožněno dosažení i těch nejvzdálenějších míst v organizmu.

Koloid je zhruba 2000 menší nežli nejmenší bakterie. Jeho velikost se pohybuje cca. Od 0,126nm, což je seskupení asi 15 atomů zlata.

koloidní procesy v přírodě

Proces látkové výměny všech živých organizmů (lidé, zvířata, rostliny a mikroorganizmy) jsou založeny na koloidních substancích. Důležitým příkladem koloidní tekutiny v přírodě je i krev, lymfa a míza. Poruchy stavů koloidních substancí krve i lymfy vedou k poruchám látkové výměny.

Pokud dojde např. ke špatném stavu krve jako koloidní substance, může vyvstat problém v podobě poruch krevního oběhu, srdečních potíží, degenerativních nebo jiných chronických onemocnění.

Účinek koloidu je částečně vysvětlitelný i díky svým elektrickým a magnetickým vlivům. Použité a narušené buňky jsou například díky elektromagnetickým silám koloidu přitahovány a následně odvedeny do krve kde jsou dále odváděny k orgánům, které jsou odpovědné za jejich odstranění z organizmu. Zdravotní stav živého organizmu je možné mimo jiné posoudit i ze stavu jednotlivých koloidních substancí.

co umí koloidní zlato

Pokud budeme vést v patrnosti, že informační tok v organizmu je založen zejména na toku elektronů, můžeme se domnívat jakým způsobem můžou tento stav ovlivnit elektrické vlastnosti tohoto vzácného kovu. Pokud je člověk nemocen a jeho energie je blokována, jsou tyto blokády uvolněny energie vyrovnána a uvedena do rovnováhy a může být nastartován ozdravný proces.

- Zlato může tyto elektrické a následně i magnetické vlastnosti organizmu ovlivnit.

- Zlato může elektrický potenciál opět normalizovat. Pokud dodáme organizmu a mozku zlato v této podobě, může dojít k výraznému prodloužení životnosti a omlazení tkání.

- Zlato může v dnešní době hrát významnou roli v mentálním vývoji člověka.

- Zlato je substancí, která může vytvořit přímé propojení s vitální životní silou.

Zlato aktivuje a harmonizuje celkový endokrinní systém.

Může stimulovat zejména šišinku a podvěsek mozkový. Vyrovnává v první řadě spouštěcí mechanizmy, které ovlivňují činnost a reakci jednotlivých žláz. Díky své vlastnosti, vodivosti energie, zlepšuje zlato tok vnitřní energie, zejména podél páteře a páteřního vzpřimovače. Díky tomu není zlato pouze „katalyzátorem" vnitřní energie, ale i vedením těchto energetických toků.

Výzkumy prokázaly, že vodivost a tím i informační tok DNA mohou být zlatem až 10 000 násobně zlepšeny. To rovněž znamená, že DNA v každé jednotlivé buňce

může mít k dispozici vyšší množství energie (více než 1 milion elektronů/s). Koloidní zlato funguje jako regulační výpomoc toku elektronů podél páteře, popř. vzpřimovače až do úrovně DNA dvojité šroubovice. Protože se elektricky nabité částečky zlata ukládají v buňkách, jejich jádrech a molekulách DNA, zvyšují tak celkovou vodivost organických substancí. Mimo to zvyšuje zlato absorpci výživných látek a zlepšuje biomolekulární funkce, tedy procesy látkové výměny těla.

Zlato aktivuje epifýzu (šišinku).

Epifýza, naše „třetí oko".

V lidském těle existuje zvláštní žláza, - epifýza.

Tato žláza se nachází téměř ve středu hlavy a je významným faktorem našeho vědomí a podvědomí. Epifýza degenerovala ze své původní velikosti (cca. 3 cm průměru) na dnešní velikost (cca. Délka 5-8mm , šířka 3-5mm a hmotnost 80-500mg)

Již René Descartes (1596-1650) se epifýzou zaobíral a došel k představě, že epifýza je ve spojení se zrakem, což se již tehdy velmi přiblížilo dnešním novým poznatkům. Citujeme: „V mozku se nachází malá žláza, ve které má duše významnější funkce, než ve kterémkoliv jiném orgánu tělesném". Nyní se ukázalo, že vnitřní energie je vedena přímo skrz centrum epifýzy.

Dnes je tato žláza viděna jako „oko", kterému je umožněno vidět elektromagnetická pole nacházející se v jiné frekvenční oblasti. Pokud se opět naučíme schopnosti vedení energie skrz epifýzu, získáme opět schopnost detekce okolních elektromagnetických polí a zlepšíme tak naší intuici. U většiny lidí neproudí skrze tuto oblast mozku dostatečné množství energie, protože je blokována. Resultátem může tedy být, že vnímáme okolní realitu velmi omezeným způsobem.

Moderní medicína a koloidní zlato:

Koloidní zlato nachází uplatnění v alopatické medicíně při ošetření artritických a revmatických stavů, případech roztroušené sklerózy, poruchách sexuálních funkcí (i mužů i žen) a rovněž při problémech endokrinního systému a nervových poruchách.

Zlato má uklidňující vlastnosti bez toho aniž by byly ovlivněny samotné nervy.

Koloidní zlato a problémy závislostí

V minulém století bylo zlato používáno k ošetření alkoholových závislostí. Dřívější studie ukázaly,že dávky zlata vedly k výraznému snížení závislosti. Pacienti kteří jsou závislí na příjmu medikamentů, tabáku, nebo potravy, mohou tedy výrazně svůj problém díky této jedinečné vlastnosti zlata redukovat.

Účinek koloidního zlata při problémech závislosti a při depresích se skládá ze tří faktorů:

Zlato aktivuje a harmonizuje endokrinní systém, což vede ke zklidnění nervového systému a aktivaci vnitřní energie. To vede k celkovému zlepšení vnitřního nastavení a pocitu (dle našich zkušeností pomáhá výrazně při problémech se spánkem).

Koloidní zlato a nádorová onemocnění

Ve svém lékařském pojednání o nevyléčitelných rakovinných onemocněních uvádí Edward H. Ochsner, M.D., B.S., F.A.C.S., chirurg Augustiánske nemocnice, že koloidní zlato má výrazný omezující vliv na růst rakoviny. Vědecký tým okolo E.H.

Ochsnera zjistil, že koloidní zlato pomáhá redukovat velikost nádorů, snižuje bolesti, zlepšuje chuť a trávení a pomáhá pacientům zvyšovat hmotnost a sílu.

Všeobecné dávkování

Koloidní zlato je účinné již při minimálních dávkách!!

Dospělým osobám doporučujeme denní příjem dvou čajových lžiček koloidního zlata. Důležité: nepoužívat žádné kovové lžičky.

U dětí je možné dávku přiměřeně snížit - cca. Na polovinu.

Doporučení počáteční kůra:

Denní užívání 3 čajových lžiček koloidního zlata a jedné lžičky vitaminu C a Aceroly, jak je uvedeno v příbalovém letáku.

Pozor: neužívat koloidní zlato a vitamin C najednou.

Tuto kůru je doporučeno dodržovat min. 6 týdnů. Po jejím ukončení přejděte zpět k normálnímu dávkování.

Každý sám velmi rychle zjistí jaké množství koloidního zlata jeho organizmus požaduje ke zvýšení energie.

Aktivace endokrinního systému:

Denní příjem 4 čajových lžiček koloidního zlata a jedné lžičky Aceroly. Ne najednou!.

Toto dávkování dodržet po dobu min. 8 týdnů.

Touto kůrou je možné dosáhnout rychlé aktivace a harmonizace endokrinního systému a s ním propojených energetických center. Po ukončení této kůry přejděte opět k normálnímu dávkování.

Při užívání koloidního zlata nejsou známy žádné škodlivé vedlejší účinky.

Jako měřítko pro hrubý přepočet je možné použít:

200ml/10 hodin = cca. 2-5ppm

užívání: 2cl - 1x denně

doporučujeme současné užívání doplňku „ACEROLA"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one