IMG_0310.JPG

ARCHIV ČLÁNKŮ


ZPĚT
IMG_0686.JPG
Představte si, že jednou v budoucnu onemocníte. Půjdete k lékaři, ten vás posadí na výstup jakéhosi přístroje - cca hodinová léčba bude působit a ráno budete zdraví jako řípy! Zdá se vám to jako science fiction?
Kdysi, ještě za hluboké totality, běžel v televizi seriál Návštěvníci. Tam podobnou mašinku měli, pamatujete? Stála uprostřed místnosti a paprskovitě od ní byla lehátka. Když někdo měl chřipku, šel si na nějakou dobu lehnout na tento přístroj a chřipka byla vyřešena. Jak jednoduché, že?
A kdyby vám někde teď řekl, že takový přístroj už existuje, věřili byste mu? Věc je samozřejmě poněkud složitější, ale ač je to zcela neuvěřitelné, principielně je to tak, existuje!
Vše je založeno na známém fyzikálním principu, že každá věc, předmět, kapalina i plyn, světlo, organická hmota, prostě cokoli má svoji elektromagnetickou podstatu. Tedy vlnění, vibraci, frekvenční spektrum, které je pro dané těleso charakteristické. Jeho hmotná (viditelná) složka je neoddělitelná od té frekvenční (okem neviditelné). Změna na hmotné úrovni je v ruku v ruce se změnou na frekvenční úrovni. Změní-li se tedy kvalita hmoty, automaticky to s sebou nese i změnu ve frekvenčním spektru a opačně. Tedy na hmotnou složku lze působit prostřednictvím změny příslušného frekvenčního pole. Tento jev byl nazván biorezonance. A toho právě využívá přístroj Bicom.
Jeho jedinečnost spočívá v naprosto individuální terapii. Přístroj sejme ze slin, popř.z příslušných partií těla pacienta jeho vlastní frekvenční spektrum. Získaný signál přebere, to dobré ponechá, případně zesílí a patologické složce obrátí fázi; ta se tedy v pacientovi vyruší, vynuluje, čímž je pacient zbaven patologického děje v těle.
Krásně se toto dá využít u léčby alergií. V těle se "vymaže" paměť, že na tu, či onu látku (pyl, prach, potravinu) tělo reaguje alergicky.
Občas k nám chodí na návštěvu dceřina desetiletá kamarádka. Všimla jsem si, že vždycky, když přišla, měla klasické alergické projevy - kýchání, vodnatá rýma,  opuchlé spojivky.  Pak se děvčátko přiznalo, že má alergii na psy a kočky. Provedli jsme dvacetiminutovou terapii s kočičími a psími chlupy na vstupu přístroje. Od té doby je to již více než rok a dítě je zcela bez problémů. Tím samým způsobem lze řešit alergii na pyly nebo domácí prach. V tomto případě je výhodné přilepit do pacientova prostředí (byt, zaměstnání, škola) bezbarvé proužky izolepy lepidlem vzhůru, aby se na ně mohl přilepit prach nebo pyl z prostředí pacienta. Tyto "kontaminované" izolepy se použijí jako zdroj patologického signálu a provede se s nimi terapie. Tak je léčba nejúčinnější.
Zmíněného principu je možno využít i při léčbě akutních onemocnění.  Záleží jen na tom, jak dobře se podaří "chytit" vlastní patogen.
Mohu zde uvést příklad z vlastní praxe. Čtrnáctiletý chlapec se silnou streptokokovou angínou. Horečka 38,5°C, silně  zvětšené mandle zcela vyplňující prostor hltanu, potažené bílými čepy, ztížená schopnost mluvit, jíst nebylo možno vůbec. Celková schvácenost, bledost. Proveden výtěr z mandlí a tento výtěr použit na vstup přístroje. Rychlost reakce předčila i ta nejodvážnější očekávání! Během cca 2 hodin po terapii pacient pocítil zlepšení, horečka klesla na 37,7°C,  asi 4 hodiny po terapii se již mohl najíst, začal mluvit, projevovat zájem o svět, přišla mu zdravá barva do tváře. A do rána se mandle zmenšily na polovinu a čepy zmizely! Horečka tatam a do 24 hodin po terapii se pacient cítil zcela zdráv!
Na tomto místě lze uvést i podobný účinek např. na osteomyelitidu. Je to hnisavý zánět kosti s produkcí hnisu vytékajícího z nehojící se rány. Tento stav často nastává po otevřených zlomeninách. Nereaguje na léčbu antibiotiky. Ovšem s výhodou lze využít Bicom! Terapie se provede s vlastním čerstvým výtokem z rány na vstupu, popř se postup několikrát opakuje.
I zde mohu uvést příklad z praxe. Přišel asi třicetiletý pacient s otevřenou tříštivou zlomeninou čéšky v koleni, která byla bezprostředně po úrazu zoperována fixací Kirschnerovými dráty. Bylo to již 4 měsíce po úrazu a z rány stále vytékal hnis. Vykultivován patogen necitlivý na ATB.  Indikována částečná amputace čéšky. Po třech návštěvách, kdy jsme vždy provedli terapii s hnisem, kterého postupně ubývalo (naposledy jsme vzorek už jen obtížně získávali) šel pacient na operaci, kdy měla být nemocná část čéšky odstraněna. Jaké však bylo překvapení lékařů, když nalezli předmětnou kost již vyhojenou! Takže jen odstranili předtím voperované fixační dráty a čéška byla zachráněna.
Přístroj Bicom je možné velmi dobře použít i v léčbě bolestí pohybového aparátu. Zde je třeba brát v úvahu i to, že bolest např. v zádech se neobjeví jen tak, vždy za ní stojí v pozadí i nějaká hlubší příčina. Vzhledem k tomu, že přístroj Bicom působí holisticky, tedy celostně, řeší člověka jako celek, hledá se a napravuje i tato skrytá příčina. Např. v případě bolestí v bederní oblasti zad to bývá slabost ledvin.
Mám v své praxi případ, kdy pacientka s výhřezem plotýnky v bederní páteři byla po jediné terapii půl roku bez potíží. Většinou však bývá třeba terapií více.
Na tomto místě by bylo vhodné stručně vysvětlit teorii bloků. Každý nefyziologický děj v těle (úraz, zánět, zlomenina, operační zásah, trhání zubů apod.) se hojí zcela přirozeně jizvením a srůsty. Tyto tvoří potenciální blok. Představte si jej jako přehradu v toku energie. Jak víme z praxe, každá přehrada se zanáší příměsemi, které voda přinese. V těle proudí energie a její průtok je v místě jizvení zpomalen, omezen. Tvoří se zde terén pro nefyziologické usazování škodlivin, toxinů, metabolického odpadu. Průtok energie se projeví i jinak. Často u některých lidí vídáme, že mají např. jednu nohu změněnou - má jinou barvu, může být přítomen otok, varixy (křečové žíly) ve větším rozsahu, než na druhé. Podrobnějším dotazem zjistíme, že ona "horší" noha je po operaci, po zlomenině nebo jiném úrazu třeba už kdysi dávno. Jizvení způsobilo blok, který je příčinou změn.
Měla jsem pacienta po 15 let po operaci meziobratlové ploténky. Asi 6 let byl bez potíží, ale následujících 7 let se problémy znovu objevily a  postupně jen zvětšovaly. Bedra bolela a bolest se promítala do dolních končetin a pacient se nemohl kvůli bolesti řádně vyspat. Další operace nebyla možná. Po terapii bloků potíže postupně mizely, až cca po 5 návštěvách k radosti pacienta vymizely zcela.
Je možné řešit i takové případy, kdy člověk je často nemocen - opakované infekty, angíny, virózy. Argument, že "něco lítá ve vzduchu", neobstojí; člověk s dobrou imunitou se běžným stykem s kapénkovou infekcí nenakazí - ač to zní jakkoli přehnaně. Důvod je v dlouhodobém silném zatoxikování těla. Imunitní systém je natolik zaměstnán vlastními problémy a toxikózou natolik oslaben, že v případě i malého ataku např. viry člověk onemocní. Pak musí být terapie dlouhodobější, tělo je nutné detoxikovat.
Přístroj také velmi dobře působí na psychosomatiku - stavy, kdy stres a podobné vnější vlivy se projevují nepříznivě na fyzickém těle.
Biorezonanční terapii Bicom je možné použít nejen na popsané stavy, ale prakticky na jakoukoli diagnózu. Zejména proto, že se jedná o celostní léčbu. Přístroj disponuje diagnostikou EAV (Elektroakupunktura dle Volla), kde se měřením na konečcích prstů zjišťuje kvantitativně množství energie v jednotlivých meridiánech. Touto metodou lze působit i preventivně, neboť nějakou dobu je případné onemocnění pouze na energetické úrovni, tedy je možné jej objevit jako nerovnováhu v meridiánech. Až po nějaké době se projevuje fyzicky na těle. Proto je vždy lepší poměrně jednoduše vyrovnat meridiány, než pak nepoměrně složitěji řešit fyzická onemocnění.
 
Nepřipadá vám to jako pohádka? Mně ano. Ale zároveň vím, že je to i úžasná a pravdivá SKUTEČNOST!
        
1.bicom.plzen@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one